websitetemplate.org
Præsentation
 
 
 

Præsentation

Tidlig Familie Indsats
 

 

  

Præsentation:

Familieterapeut & Udviklingskonsulent , Anna-Marie Glavind (f. 1957) tilbyder:

  •  En Tidlig Familie Indsats til voksne, gravide og spæd-& småbørnsfamilier i min klinik, Mejlgade nr. 28, 8000 Århus C eller privat (hos dig/jer).
  • Konsulentydelser i form af supervision, undervisning, coaching,teambuilding,projektudvikling, m.v.

Terapeutisk erfaring:

Jeg har i de sidste 13 år arbejdet med behandling af voksne, gravide og spæd-& småbørnsfamilier og har været medstifter og udvikler af en behandlingsinstitution for gravide og spædbørnsfamilier i Århus Kommune.

Derudover har jeg fra tidligere erfaring med at arbejde med for tidligt fødte børn og deres familier samt 14 års erfaring fra mit arbejde i voksen– børne- og ungdomspsykiatrien. Referencer

Aktuelt samarbejder jeg dels med familier, der selv har henvendt sig, og med familier, der har fået et kommunalt tilbud om familieterapi igennem deres socialrådgiver. 

Hvor foregår det: 

Samtalerne og samværet foregår enten i Mejlgade eller hjemme hos familierne. Det er ofte kun muligt for den ene af forældrene at deltage, hvilket er ok.

De tematikker der tages op af familierne kan ex handle om:

  • Hvordan forbereder vi os bedst på at blive forældre? hvordan får vi en bedre graviditet/fødsel end sidste gang? Har vores barn kolik ? hvorfor er vores barn så uroligt, sover så lidt eller græder så meget? 
  • Er følelser som manglende glæde ved forældreskabet, irritation, stor træthed normale forældrefølelser?
  • Hvordan kan man mærke om man som mor/far har fået en efterfødselsreaktion/depression? hvordan støtter vi hinanden som forældre igennem en sådan proces? giver en efterfødselsreaktion/depression problemer på længere sigte for vores barn/familie? 

Konsulent erfaring:

Som konsulent har jeg 25 års erfaring og arbejdet med;ledelse, projektudvikling,undervisning, supervision,teamudvikling, organisationsudvikling, praksisforskning og dokumentation.

 Referencer

 

 

Aktuelle samarbejdspartnere:

VITA -center for socialt arbejde

VIA - University College

www.arbejdspsykolog.com

 

Undermenu